Valnämnd

Varje kommun ska ha en valnämnd som är utsedd av kommunfullmäktige.

Nämnden​ organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Valnämnden kan även aktiveras vid exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämndens presidium

Ordförande

Owe Lundin (L)

Vice ordförande

Margaretha Bjälkemo (M)

 

Ledamöter

Peter Bouvin (S)
Lone Olesen (LBPO)
Barbro Johansson (C)

Ersättare

Mary-Ann Brimstedt (S)
Susanne Lindström (SD)
Lars Hedin (C)
Britt-Marie Råvik (M)
Michaela Williamson (LBPO)

Valnämndens protokoll

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF VN 170425 §§ 1-10.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 170926 §§ 11-18.pdföppnas i nytt fönster

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF VN 140109.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 140217.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 140318.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 140422.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 140603.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 140819.pdföppnas i nytt fönster

2013

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF VN 131112.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 130903.pdföppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19 10.11