13 Juni 2017

Förlängd ansökningstid för integrationssatsningen

Vi ser gärna att fler söker till integrationssatsningen 2017. Därför är ansökningstiden förlängd tills alla platser är tillsatta. Även ungdomar med ett feriearbete är välkomna att söka de perioder som de inte feriearbetar.

Integrationssatsningen 2017

Vi erbjuder dig som är född 2000, 2001 eller 2002 möjligheten att arbeta i grupp under tre veckor i sommar. Uppdraget är att arbeta med integration.

vad?

Det finns totalt 50 platser, hälften till ungdomar med god kännedom om den svenska kulturen och de sociala koder som råder i Sverige och hälften till kommunens asylsökande ungdomar. Det blir både teoretiska och praktiska inslag. Under teorin går vi igenom traditioner och högtider, demokrati, välfärd med mera. Detta kopplas ihop med praktiska inslag såsom matlagning och studiebesök. Arbetet leds av en vuxen person. Du får handledning till de uppgifter du ska utföra. Vi lägger stor vikt vid ansvarstagande både individuellt och i grupp.

var?

Vi utgår från centrala Svenljunga, studiebesök och utflykter till andra platser förekommer.

när?

Vi ses tisdag-torsdag klockan 10-16 i tre veckor. Det är viktigt att du kan passa tider.

Välj mellan period ett (vecka 28-30), eller period två (vecka 31-33). Skriv i ansökan vilken period du föredrar, vi tar hänsyn till önskemål i möjligaste mån.

Hur ansöker jag?

Ansökan förlängd tills dess att alla platser är tillsatta - OBS! Målsmans underskrift krävs.

Berätta lite om dig själv och varför du vill vara med på satsningen. och vad du kan bidra med för kunskap eller förmåga till den. Ange namn och kontaktuppgifter samt vilka veckor du föredrar.

Märk din ansökan med ”sommar 2017” och mejla till amanda.ragnhage@svenljunga.se
Ansökan per post skickas till: Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga

Begränsat antal. Intervjuer kommer att genomföras för deltagande. I mån av plats kan andra åldrar erbjudas att delta.

Ersättning kommer att betalas utifrån närvaro och överenskommelse.

Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-09 11.28