02 maj 2017

Öppet Hus - projekt Startskottet och POINT

Besök våra ESF-projekt Startskottet och POINT. Detta är en bra möjlighet att se vad vi gör i respektive projekt, samt vilka aktiviteter vi erbjuder.

AME (Arbetsmarknadsenheten Svenljunga - Tranemo) har öppet hus klockan 09.00 – 12.00 den 5 maj på Jobbcenter i Tranemo, Tåstarpsgatan 9.

POINT

Projektet POINT, Påverkan-Offentligt-Ideellt-Näringsliv-Tillsammans, ska underlätta övergång till arbete för personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Startskottet

Projekt Startskottet är en verksamhet för unga personer med psykisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöttning mot studier eller arbete. 


Sidan senast uppdaterad: 2017-08-09 11.29