Upphandling och inköp

Svenljunga kommun lyder som alla andra offentliga verksamheter under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlar regelbundet

Kommunen upphandlar regelbundet inom ett stort antal områden.

Vid alla affärer utom de allra minsta måste inköp annonseras och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Det bästa sättet att bli leverantör till kommunen är att lämna anbud i en sådan upphandling.

Delar av kommunens verksamhet är också konkurrensutsatt genom att det råder fri etableringsrätt, och att kommunens kunder och brukare själva kan välja utförare. Så är fallet till exempel inom hemtjänsten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-20 13.01