Ramavtal

Ramavatal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden.

Samverkan

Genom upphandlingssamverkan mellan Borås Stad, Ulricehamns, Tranemo, Bollebygds och Svenljunga kommuner ska kommunerna ges successiv tillgång och möjlighet att utnyttja de gemensamma ramavtal som avtalas med diverse leverantörer.

Kommunerna avgör inför respektive upphandling om sitt eget deltagande i upphandlingen och nyttjande av ramavtalet.
 

Upphandlingssamverkan

 

Upphandlingssamverkan ska bygga på ömsesidigt förtroende och strävar inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna åstadkomma ett tillfredställande samarbetsklimat. Kommunerna beslutar i samråd om de nya ramavtalsområden samt om eventuella förlängningar av befintliga ramavtal. Kommunerna ansvarar själva för spridning av information inom den egna organisationen.
 

Kommunikation

De utsedda kontaktpersoner, inköpssamordnare, ansvarar för löpande kontakter mellan kommuner och upphandlingsfunktionen. Avtalsövergripande kommunikation, frågor som rör policys, funktioner etc hanteras av upphandlingschefen i Borås Stad och avtalsansvarige i respektive kommun.

Läs mer om upphandling i Borås stad på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Maria bengtsson
Upphandlare
0325-18 123

E-post till Maria Bengtsson

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26 16.00