Regler för upphandling

Svenljunga kommun lyder som alla andra offentliga verksamheter under lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen, som bygger på direktiv från EU, föreskriver olika tillvägagångssätt vid köp (upphandling), beroende på värdet av kontraktet och i viss mån på vad som köps.

Grundprincipen är att alla varor och tjänster ska upphandlas. Undantag kan göras för varor och tjänsten av lågt värde, och om det finns så kallade "synnerliga skäl" till att inte upphandla.

Förfrågningsunderlag

Vid alla upphandlingar ska kommunen sammanställa ett förfrågningsunderlag. Detta ska skickas ut till alla blivande anbudsgivare. Förfrågningsunderlaget ska innehålla: 
  

  • alla krav som kommunen har för avsikt att ställa på leverantören
  • tydliga och mätbara krav som möjliggör kalkylering och objektiv prövning av anbuden
  • tydligt angivna tilldelningskriterier

De anbud som inte är utformade i enligt med förfrågningsunderlaget får förkastas. 

Tilldelningsbeslut

När beslut om leverantör och anbud fattats ska den upphandlande enheten lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare om beslutet och skälen för det. Sådana upplysningar ska lämnas genast eller så snart det är möjligt till den leverantör som begär det.  

Kontakt

Maria Bengtsson
Upphandlare
0325-18 123

E-post till Maria Bengtsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26 15.59