Boenden

I kommunen finns flera olika boenden, anpassade för äldre och för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Anpassat boende

Anpassade boenden är till för dig som behöver ett boende på grund av din fysiska eller psykiska funktionsnedsättning.

Demensboende

Demensboende är ett boende anpassat för personer med demenssjukdom. Boendet kan ge service och omsorg dygnet runt.

Korttidsboende

Korttidsboende och växelboende är ett tillfälligt boende under en begränsad tidsperiod.

Bostad med god tillgänglighet

Denna boendeform kan vara ett alternativ för dig som funderar på att flytta då du känner behov av att ha närhet till service, trygghet och social gemenskap .

Äldreboende

Äldreboende eller Vård- och omsorgsboende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Här får du hjälp med de omsorg- samt hälso- och sjukvårds insatser du inte klarar själv i det dagliga livet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-19 07.19