Fältverksamheten

 

Fältare ingår i det sociala stödteamet som är en del av socialtjänstens öppenvård i kommunen. Det sociala arbetet utgår från ett uppsökande och kontaktskapande arbetessätt och följs upp på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Fältare

Vi arbetar i de miljöer ungdomarna vistas i.
Vi har kontakt med ungdomar på sociala medier
Vi har tid att lyssna och är tillgängliga samt ger råd och stöd

Ungdom

Du som ungdom kan komma till oss om du...

  • behöver stöd och motivation.
  • har bekymmer hemma, på skolan eller på din fritid.
  • har frågor om alkohol och droger.
  • har vän eller familjemedlem du är orolig för.
  • har blivit utsatt för mobbning eller andra kränkningar till exempel på sociala medier.
  • behöver en vuxen att prata med.
  • är osäker på vem du ska prata med, så kan vi lotsa dig vidare


Förälder

Du som förälder kan komma till oss när du...

  • behöver tips om vart du kan vända dig när du har frågor eller behöver stöd runt din tonåring
  • vill informera eller diskutera kring ungdomssituationen i ditt område


Kontakt

All kontakt med Fältarna är frivillig och bygger på förtroende samt ett respektfullt bemötande.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

 

Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Lagen finns till för att hjälpa.

InformationsbroschyrPDF


Kontakt

Epost till

Facebook: Jennie Fältare

Epost till

Facebook: Michaela Fältare

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 11.56