Undermeny

God man, förvaltare, förmyndare

Svenljunga kommun ingår i en gemensam organisation där flera kommuner deltar under namnet Överförmyndare i Samverkan, ÖiS.

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har ändå en egen överförmyndare. Kontaktuppgifter till Svenljunga kommuns överförmyndare, Marianne Persson Wreschner, hittar du till höger på sidan.

Om du har frågor

Alla verksamhetsfrågor besvaras av tjänstemännen i Skövde. Överförmyndarna har lämnat över sina befogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Endast vissa beslut som till exempel beslut om avslag och vitesförelägganden tas av den egna kommunens överförmyndare.

Har du några frågor är du välkommen att skicka e-post till ÖiS, överförmyndare i samverkan. Kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.

Kommuner som ingår i samarbetet

Följande kommuner ingår i det gemensamma arbetet bland överförmyndarna; Bollebygd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo och Vårgårda.

Vad krävs för att bli god man?

För att bli god man eller förvaltare ska man vara rättrådig (ärlig och lojal), erfaren och i övrigt lämplig. Innan någon får ett uppdrag görs kontroller hos Polisen, Kronofogden och vid behov även hos Socialtjänsten. ÖiS tillhandahåller också informationsmaterial och erbjuder viss utbildning.

Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över överförmyndaren. Sedan bildandet av ÖiS 2007 har inte någon av överförmyndarna fått kritik av större betydelse. Även Justitieombudsmannen, JO, har varit inkopplad i enskilda ärenden. Någon kritik har dock inte lämnats vid något enda tillfälle.

Förtydligande från ÖiS

Överförmyndare i Samverkan, ÖiS, är en organisation som tar sitt uppdrag på stort allvar och har både rutinerade och seriösa medarbetare med ambitionen att vara en verksamhet i nationell toppklass. ÖiS känner inte igen sig i den kritik mot överförmyndarverksamheten som framförts i media under våren 2016.

Vad gör en överförmyndare?

Överförmyndarens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Detta sker i första hand genom granskning av de redovisningshandlingar som ställföreträdarna lämnar in till överförmyndaren.

Vad händer om det blir fel ibland?

Med tanke på den stora ärendemängden är det oundvikligt att det finns enstaka ställföreträdare som inte sköter sina uppdrag. Varje år entledigas ett 10-tal gode män och förvaltare som bedöms olämpliga. I några av de fallen kan misstänkas att brott har begåtts. ÖiS har klara rutiner i sådana fall enligt följande:

  • Den gode mannen eller förvaltaren byts ut.
  • Den nya gode mannen granskar sin företrädares räkenskaper och bestämmer i samråd med sin huvudman om polisanmälan ska göras.
  • Om polisanmälan inte görs enligt ovan och ÖiS bedömer att det finns anledning att misstänka att brott har begåtts, gör ÖiS polisanmälan.
Adress
Besöksadress:
Kungsgatan 19 B, Skövde

Postadress:
Överförmyndare i Samverkan Kungsgatan 19 B, 541 50 Skövde

Kontakt
Överförmyndare i Samverkan, ÖiS
0500-49 88 60, 61

E-post till ois@skovde.se

Telefontid:
Tisdag 9.00 - 11.00
Torsdag 13.00 - 15.00

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 13.01