Hjälp i hemmet

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem och för dig som behöver finns olika möjligheter att få hjälp och stöd i hemmet.

 

Trygghetslarm och kameratillsyn (E-tillsyn)öppnas i nytt fönster

Med en larmknapp kopplat till ett trygghetslarm kan du komma i kontakt med kommunens hemtjänst eller nattpatrull som ser till att du får den hjälp du behöver. Kameratillsyn (E-tillsyn) är en tillsyn  via kamera som ska ge dig trygghet, tysta tillsyner och ostörd nattsömn. Genom trygghetskamera kan hemtjänsten se till dig under dygnet utan risk för att väcka och oroa dig som kanske sover.

Hemhjälp, hemtjänstöppnas i nytt fönster

Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Vissa insatser kan du välja att få utförda av antingen kommunen eller ett privat företag

Matöppnas i nytt fönster

Om du har svårt att tillaga dina måltider finns olika möjligheter för dig att få hjälp från kommunen.

Boendestödöppnas i nytt fönster

Detta stöd är till för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning.

Fixartjänstöppnas i nytt fönster

Detta är en tjänst du kan anlita för att få hjälp med utomhusarbete.

Spisvaktöppnas i nytt fönster

Detta är ett tekniskt hjälpmedel för dig med minnesproblem

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 15.06