Ensamkommande asylsökande barn

Med ensamkommande asylsökande menas barn, under 18 år, som kommer till Sverige och söker asyl utan föräldrar eller någon annan som gått in i föräldrars ställe.

Det finns en överenskommelse med Migrationsverket om att Svenljunga kommun ska tillhandahålla ett visst antal asylplatser för asylsökande ensamkommande barn.

Asylplatsen varar så länge ett barn söker asyl. När beslut är klart ska denna plats upplåtas till ett nytt asylsökande barn.

De barn som får uppehållstillstånd kommer att bo i så kallade HVB/PUT- boenden tills de slussas ut till samhället.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om boenden för ensamkommande barn hittar du till vänster på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-21 08.27