Faddrar

Faddrar syftar till att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplaster människor emellan. Vill du ha en fadder? Eller vill du bli fadder? På denna sida får du veta mer vad det innebär.

Fadderverksamheten vill underlätta för nyanlända flyktingar och invandrare att komma in i samhället genom att skapa möten mellan etablerade svenskar och nyanlända. Det handlar om ett ömsesidigt utbyte mellan nyanlända och etablerade svenskar med syfte att:

 • nyanlända får lära känna den lokala orten och skapa sig ett större socialt kontaktnät
 • underlätta för nyanlända att lära sig det svenska språket
 • skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt
 • förhindra att nyanlända blir ensamma och isolerade när de kommer till Sverige

Det krävs inga förkunskaper för att bli fadder eller för att få en fadder. Vad ni hittar på tillsammans bestämmer ni själva. Fika, gå på evenemang, laga mat tillsammans eller göra något annat som ni tycker är intressant och roligt.

Vem kan bli fadder?

 • Frivilliga som vill engagera sig som fadder kan vara individer, familjer eller grupper.
 • Du som vill bli fadder ska ha bott en längre tid i Sverige och kunna det svenska språket.

Den som ansöker om att bli fadder kan vara en person, en familj eller en grupp. Integrationscoachen matchar individer, familjer och grupper med hänsyn till intressen, ålder, familjesituation eller andra önskemål. Coachen ordnar även ett första möte och därefter kommer ni själva överens om när, var och hur ni vill träffas.

Vem kan få en fadder?

 • Nyanlända flyktingar och invandrare, både individer, familjer eller grupper.
 • Du som har bott några år i Sverige men ändå känner att du skulle behöva en fadder är också välkommen att ansöka.

Så här går det till

 • Anmäl dig via våra formulär eller på blankett.
 • Du/ni blir sedan kontaktad av integrationscoachen för mer information.
 • Du/ni blir matchad utifrån gemensamma erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation eller efter individuella önskemål.
 • Coachen ordnar ett första möte där ni kommer överens om när, var och hur ni vill fortsätta att träffas. Ni får tips och idéer vid mötet på vad ni kan göra.
 • Ni träffas själva. När, var, hur och vad ni gör bestämmer ni tillsammans.
 • Integrationscoachen finns som stöd under hela perioden vid behov. 
 • Kontakten är hela tiden frivillig och ömsesidig, det kostar inget och ingen får betalt.

Är du intresserad eller vill veta mer? Ta kontakt med integrationscoachen, kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.

Kontakt

Abdusemed Salem
Flyktingcoach                                      

E-post till Abdusemed Salem

Ann Järphag
Integrationscoach

E-post till Ann Järphag

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-06 10.06