18 maj 2017

Utredningen om tomställande av Toftalyckans vård- och omsorgsboende fortsätter

Vad betyder tomställande och varför görs denna utredning?

I april fick förvaltningen i uppdrag av Socialnämnden att utreda möjligheten att tomställa vård- och omsorgsboendet på Toftalyckan i Överlida. Onsdagen den 17 maj beslutade socialnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning - detta betyder alltså att vi fortsätter med utredningen kring ett möjligt tomställande av Toftalyckans vård- och omsorgsboende. Socialnämnden kommer sedan fatta ett beslut på onsdag den 14 juni.

Det är viktigt att lyfta fram att vi utreder just ett tomställande, och att detta bara beträffar vård- och omsorgsboendet. Trygghetslägenheterna och terapiverksamheten kommer finnas kvar samt möjligheten för de som bor i trygghetslägenheterna att äta måltider i matsalen.

Vad betyder tomställande? Först och främst är det stor skillnad mellan att tomställa och att stänga. Ett tomställande skulle innebära att de personer som idag bor på Toftalyckans vård- och omsorgsboende kommer att erbjudas boendeplats på annat boende i kommunen. Närmast geografiskt finns platser på Östrabo i Östra Frölunda. Ett tomställande innebär också att kommunen behåller lokalen. Detta möjliggör att, om behovet av vård- och omsorgsboende ökar kan Socialnämnden i framtiden överväga att öppna platserna på Toftalyckan.

Varför gör vi denna utredning överhuvudtaget? Sedan hösten 2016 har det stått tomma platser på Toftalyckans vård- och omsorgsboende. Toftalyckan är ett somatiskt boende, efterfrågan på denna typ av boende minskar stadigt. Detta har skapat ett behov att effektivisera verksamheten och minska kostnader. Men en annan viktigast aspekt är att boendemiljön idag inte är optimal för de personer som vårdas på Toftalyckans vård- och omsorgsboende. Flertalet av dem har demenssjukdom och Toftalyckans långa korridorer är inte optimala för verksamheten. Vi har tomma platser på andra boenden, som exempelvis Östrabo, där vårdtagarnas behov kan mötas mycket bättre. Vårt mål är som alltid att kunna ge bästa möjliga service och att kunna erbjuda en personligare vård, där vi har tid och möjlighet att lyssna på individen så att alla kan känna sig trygga och nöjda.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-18 11.07