Sjukvård och tandvård

Detta är en samlingssida som rör sjukvård och tandvård.

Hemsjukvård


Hemsjukvård är ett samlingsnamn för varaktigt planerade sjukvårdsinsatser som ges i hemmet eller i ett särskilt boende.

Öppenvård, vårdcentral


Primärvården Södra Älvsborg ansvarar för vårdcentralen i Svenljunga kommun.

Rehabilitering


Samrehab Mark-Svenljunga ansvarar för rehabilitering i Svenljunga kommun.

Tandvård


Västra götalandsregionen ansvarar för tandvård.

Vårdplanering


För personer som vistas på sjukhus och har behov av hjälp vid hemgång görs en vårdplanering redan på sjukhuset.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska


Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 14.27