Trafik och infrastruktur

Lekplatser

Under hösten har vi förbättrat lekplatserna i Hillared.

Läs mer om våra lekplatser här »

Snöröjning och sandning

Kommunen och inhyrda entreprenörer står redo att ge sig ut vid behov under vintersäsongen. Vi gör vårt bästa för att vägar och gång- och cykelbanor ska vara framkomliga så snart som möjligt.

Läs mer om snöröjning»

Felanmälan

Vi behöver din hjälp att upptäcka fel på våra gator och grönområden. Här kan du göra felanmälan om gator, vägmärken, gatubelysning, bad- och lekplatser med mera. Kontakta kommunen med upplysningar om plats och problem.

Formulär för felanmälan »

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20 15.53