Trafik och infrastruktur

Lekplatser

Välkomen till nybyggda lek- och aktivitetsparken Thilanderskaparken.

Läs mer om våra lekplatser här »

Aktuella arbeten

Information om akuta och planerade arbeten inom områdena vatten, avlopp och gata.

Aktuella arbeten » 

Gatubelysning

Under oktober och november
kontrollerar Vattenfall gatubelysningen i kommunen.

Vi tar emot felanmälningar här »

Närtrafik

Boka en bussresa i hela kommunen - även där linjelagd busstrafik saknas!

Mer information om närtrafik finns här »

Fiber i kommunen

Här hittar du information om bredband i tätorter och om fiberföreningar.

Till Bredband och IT »

Snöröjning

Snöröjning av kommunala gator påbörjas när det snöat 5-8 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden.

Mer information om snöröjning » 

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 11.39