Buss, tåg och andra resor

På dessa sidor kan du läsa om kommunens buss- och närtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Busstrafik

Busstrafiken har flera linjer till städer och kommuner i vårt närområde och det finns även busslinjer inom kommunen.

Färdtjänst

Färdtjänst är en kollektivtrafiklag och får anlitas av den som är folkbokförd i Svenljunga kommun och som efter ansökan har fått färdtjänsttillstånd.

Närtrafik

Närtrafik är en kollektivtrafik som körs med mindre fordon, exempelvis en taxibil. Resan måste beställas i förväg och då senast två timmar innan turens avgång.

Riksfärdtjänst

Färdtjänst utanför kommunens färdtjänstområde kallas för riksfärdtjänst. Det kan ges till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Läs mer om respektive färdsätt genom att klicka på någon av rubrikerna i vänsterspalten.

Tågförbindelse


I kommunen finns inga tågförbindelser utan man får ta sig till närliggande orter för att kunna åka tåg.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-11 16.28