Sopning av gator och trottoarer

Varje vår sopas kommunens gator, gång- och cykelleder samt trottoarer. Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gruset från tomtgtränsen mot gata. Det underlättar och ger ett bättre resultat när sopmaskinerna kommer för att genomföra sandsopning. 

Nu är hela kommunens gator sopade.

 

Information lämnas av arbetsledaren Mika Eskelinen.

Kontakt

Fredrik Skoog
Gatu-och Fritidschef
0325-181 93

E-post till Fredrik Skoog

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-31 16.32