Sopning av gator och trottoarer

Varje vår sopas kommunens gator, gång- och cykelleder samt trottoarer. Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gruset från tomtgtränsen mot gata. Det underlättar och ger ett bättre resultat när sopmaskinerna kommer för att genomföra sandsopning. 


 

Information lämnas av arbetsledaren Mika Eskelinen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 11.46