Sopning av gator och trottoarer

Varje vår sopas kommunens gator, gång- och cykelleder samt trottoarer. Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gruset från tomtgtränsen mot gata. Det underlättar och ger ett bättre resultat när sopmaskinerna kommer. 

Sopning pågår i Svenljunga under vecka 15 och 16.
Därefter är turordningen följande:

ort

status

Axelfors


Holsljunga


Överlida


Mjöbäck


Mårdaklev


Kalv


Håcksvik


Östra Frölunda


Strömsfors


Sexdrega


Sandsjön


Hillared

 

Information lämnas av arbetsledaren Mika Eskelinen.

Kontakt

Fredrik Skoog
Gatu-och Fritidschef
0325-181 93

E-post till Fredrik Skoog
Mika Eskelinen
Arbetsledare
0325-181 41

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-27 08.27