Gång- och cykelbana Brogatan

Trafikverket och Svenljunga kommun bygger gemensamt en gång- och cykelbana längs väg 156, Brogatan.

Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Väg 156 går rakt igenom Svenljunga centralort; gång- och cykeltrafiken är separerad från biltrafiken längs väg 156 i de västra delarna av samhället, i de östra delarna är seperat gångbana delvis utbyggd men cyklister är hänvisade till körbanan.

Bygget drar igång under vecka 11 och bedöms vara klar till 31 maj 2017, med reservation för undantag av trädplantering utanför äldreboendet Klockaregården.

För mer information se Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-10 12.00