Telia moderniserar nätet i kommunen

Telia informerar om en planerad mordenisering av nätet. Tjänster som påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster.

IT och digitaliseringen är en central del av vårt samhälle och en del av vardagen för de flesta människor. Basen för fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en stabil och snabb uppkoppling med hög kapacitet.

Fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den driftsäkerhet som är en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster. För att leva upp till kundernas krav behövs därför en successiv övergång till mer framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten. Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät.

Tjänster som påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster. Observera även att kommunen kan ha invånare med trygghetslarm som berörs.

Syftet med detta brev är att informera om övergången till framtidens nät. Genom att tidigt informera om planerade förändringar hoppas vi kunna underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar i den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

Planerade förändringar i kommunen under 2017

I Svenljunga kommun berör övergången cirka 220 hushåll och företag anslutna till nedanstående station/stationer under 2017:

 • Brotstorp
 • Hålebäckstorp
 • Kalvsjöholm
 • Revesjö
 • Redslared
 • Roasjö
 • Ringestena
 • Snärsbo
 • Stäpelsbo
 • Skyarpsby
 • Störshult
 • Tittebo
 • Ullasjö
 • Ågärde
 • Örsås

Planerad stängning för kopparledningarna är 2017-09-30. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Ovanstående gäller planerade stängningar av kopparledningar i kommunen under 2017. Andra typer av förändringar och förbättringar i Telias nät och tjänster sker kontinuerligt.

Telia kommer via dialog och samarbeten med övriga operatörer i kopparnätet verka för att de kunder som påverkas av övergången blir informerade i god tid om när deras nuvarande tjänst upphör.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har Telia Company dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får information och vägledning till de alternativ som finns tillgängliga.

I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Kontaktuppgifter till Telia

Telefon - 010 -130 79 00

Mejl - info@telekomguiden.se

Hemsida - www.telekomguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vidare kommer Telia att ha särskilda erbjudanden för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnätet. Vid behov kommer kunderna att erbjudas ytterantenn och installationshjälp.

Mer information om övergången till framtidens nät finns på:

www.telia.se/framtidensnatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PTS skriver om länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterförändringarna i nätet

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 14.54