Gräva, schakta: tillstånd

Innan du ska gräva i allmän mark inom Svenljunga kommun måste du ansöka om schakttillstånd.

För att få arbeta på vägområdet utmed gator och vägar inom kommunens väghållningsområde krävs en trafikanordningsplan, TA-plan. För att få gräva inom nämnda område krävs både schakttillstånd och en TA-plan.

Det är hos kommunen du ska söka tillstånd om du vill gräva eller schakta i bostadsgator inom tättbebyggt område. Trafikverket är tillståndsmyndighet för alla riks- och länsvägar, även de som går genom tätbebyggda områden.

Kontakt

Fredrik Skoog
Gatu- och Fritidschef
0325-181 93

E-post till Fredrik Skoog

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-27 08.14