Mjöbäck, Korrasjön

Badplatsen finns en liten bit utanför Mjöbäck. Skyltad från Öxabäcksvägen.

Här finns:
Gräsyta 
Liten mindre sandstrand
Brygga
Grillplats
Livboj

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-21 08.32