Behov av stöd

Barn är unika individer. Många barn kan, av olika skäl vara i behov av stöd under kortare eller längre tid under sin skolgång.

Vi erbjuder

Har du som förälder funderingar kring ditt barn och ditt barns eventuella behov av stöd? Inom förskole- och skolverksamheten kan ditt barn på olika sätt få stöd i sin utveckling.

Ett led i arbetet med elever i behov av stöd är de skriftliga åtgärdsprogrammen. Kommunens elevhälsa kan ge stöd till elever utifrån olika behov. Exempelvis arbetar specialpedagoger för att ge elever i behov av särskilt stöd möjlighet att uppnå målen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 08.21