L

ov och ledigheter

Här hittar du när det är lov och när terminerna börjar och slutar i Svenljunga kommun samt information om hur du begär ledigt från grundskolan.

Utöver de nedan angivna studiedagarna kan förskolor och fritidshem stänga sin verksamhet ytterligare en dag per termin för kompetensutveckling av personalen.

Läsåret 2016/2017

Vårterminen 2017

10 januari - 16 juni

VeckaLedighet vt 2017Datum
2Vårterminen startar10 januari
7Sportlov13 februari - 17 februari
10Studiedag10 mars
15Påsklov10 april - 13 april
21Studiedag24 maj
21Lovdag26 maj
23Lovdag5 juni
24Läsårsavslutning16 juni

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017

21 augusti - 20 december

Vecka

Ledighet ht 2017

Datum

34

Läsårsstart

21 augusti

39

Studiedag

27 september

44

Höstlov

30 oktober - 3 november

51

Terminsavslutning

20 december

 

Ansök om ledighet

Våra elever är lediga cirka en fjärdedel av året, under sommar-, höst-, jul-, sport-, och påsklovet. Resor bör i första hand förläggas till dessa ledigheter.

Elever i grundskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För eleven är detta också en rättighet.

Skolan har ett stort ansvar för att eleverna ska nå grundskolans kunskapsmål och den lärarledda undervisningen i skolan är grunden och förutsättningen för detta.  Möjligheten till ledighet för enskild angelägenhet ska därför tolkas restriktivt. Rektor fattar beslut om ledighet utifrån varje enskild orsak.

Det krävs synnerliga skäl för att bevilja längre ledigheter. Semesterresor, besök hos släktingar och vänner etc. betraktas normalt inte som synnerliga skäl och ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Det är viktigt att du som förälder är medveten om att all frånvaro medför att eleven missar viktig inlärningstid och utveckling i process med lärare och klasskamrater.

Ansökan om ledighet ska lämnas till klassföreståndaren i god tid före ledigheten och vara undertecknad av elevens alla vårdnadshavare. Kopia återlämnas till vårdnadshavare när beslut fattats. Ledighet beviljas aldrig i efterhand.

Ledighet under nationella prov beviljas inte.

Kontakt

Anne-Helene Cederholm
Nämnd- och utvecklingssekreterare
0325-183 62

E-post till Anne-Helene Cederholm

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01 10.27