6 september 2017

En dag för hela högstadiet: Alla Tillsammans

Idag har alla högstadieelever på Mogaskolan fått lära sig om olika former av samarbete under en heldag med tema Alla Tillsammans.

Högstadiet har delats in i 30 olika grupper med 10-12 elever från alla tre årskurser i varje team. Varje team fick ett namn och en teamledare (lärare/personal på skolan) som följde sitt team under dagen. Temat är Alla tillsammans och det lyser igenom under dagen. Alla elever fick ta del av aktiviteterna fotosafari, en föreläsning och samarbetsövningar med föreningar/verksamheter i kommunen. Dessutom grillade kocken Mikael Nyman hamburgare till samtliga elever till lunch som serverades på Naturbruksgymnasiet. Under föreläsningen och lunchen fick högstadie- och gymnasieelever möjlighet att mötas.

Under aktiviteten Fotosafari fick varje team fem ord, exempelvis gemenskap eller kärlek. Med hjälp av varandra och miljön skulle de sedan fånga dessa på bild. Bilderna kommer användas på må bra-dagarna.

Föreläsaren Victor Ganguly pratade om integration, jämställdhet, våra likheter och olikheter. Eftersom föreläsningen ägde rum i Multihallen på Naturbruksgymnasiet blev detta också ett tillfälle för eleverna att lära känna gymnasieskolan. Naturbruksgymnasiets elever hade också möjlighet att lyssna på föreläsaren.

I Mogahallen genomfördes samarbetsövningar i samband med presentation av verksamheter på olika stationer. Varje station tog ungefär 15 minuter. Teamen bedömdes i samarbete, kommunikation och bemötande. Här är tanken att teamen ska samla på sig hjärtan. Teamet med flest hjärtan kommer att uppmärksammas på må bra-dagarna.

Alla Tillsammans dagen anordnas av fältsekreterarna Jennie Mondin och Michaela Andersson, och skolkuratorerna Caroline Janevski och Lena Johansson.

Fältsekreterare Michaela Andersson och Skolkurator Lena Johansson.

Fältsekreterare Michaela Andersson och Skolkurator Lena Johansson.

Samarbetsövningar i Mogahallen.

Lena Blomqvist och Ida Henning från Anhörigstödet.

Samarbetsövning i Mogahallen.

Anhörigstödet pratade bland annat om våld i nära relationer.

Samarbetsövning i Mogahallen.

Samarbetsövning vid ungdomsmottagningens bord.

Samarbetsövning vid bibliotekets station med kulturchef Gunilla Rundqvist.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-07 23.27