Hillared och Sexdrega skola har ny rektor

Tillsammans blir vi starkare, är det måtto jag arbetar efter!

Jag tror att varje individ besitter stor kompetens, som i interaktion med andra blir ännu större. Detta gäller både för lärare, som utvecklar varandra i ett arbetslag, och för eleverna i ett klassrum. Olikheter är bra, det får oss både att utmana våra egna föreställningar om världen och att utvecklas som människor! Skolan lånar bara barnen från deras vårdnadshavare en kort stund, därför blir samarbetet med dessa extra viktigt, för att elevernas skolgång ska bli så bra som möjligt!

Jag heter Pernilla Krokström och har precis tillträtt som rektor i Lysjö ro. Jag kommer att vara ansvarig för skolorna, F-klass till åk 6, samt fritidshemmen i både Sexdrega och Hillared. Jag har arbetat som lärare i 22 år här i Svenljunga kommun, och undervisat från åk 1 till åk 9, främst i matematik och NO. Under mina år som lärare har arbetet i lärararbetslag utvecklats enormt, och detta har våra elever stor nytta av. Jag ser fram emot att lära känna elever, personal och vårdnadshavare i Sexdrega och Hillared!

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-16 10.46