Olycksfallsförsäkring

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom.

Svenljunga kommun har från den 1 januari 2011 avtal med försäkringsbolaget Folksam.

I försäkringsbeskedet kan du läsa mer vad försäkringen omfattar.

Försäkringsnummer är K 47666

Skadeanmälan

Anmälan av skada görs till Folksam på telefon 0771- 960 960 eller direkt på Folksams hemsida. Använder du hemsidan väljer du Olycksfall i skadeanmälan. Uppge alltid kommunens försäkringsnummer.

Ågärder vid skada:

  1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  2. Anmäl skadan till Folksam.
  3. Spara alla kvitton i original.
  4. Kontakta försäkringsbolaget vid behov av taxiresor till/från skola. Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.
Kontakt

Anne-Helene Cederholm
Nämnd- och utvecklingssekreterare
0325-180 00

E-post till Anne-Helene Cederholm

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-29 11.11