Särskola

Särskola är en egen skolform för de barn och ungdomar som inte klarar undervisningen i grund- och gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning.

Målgrupp

I grundsärskolan går elever som är 7 till 16 år. Gymnasiesärskolan riktar sig till de ungdomar som gått grundsärskola.

Målgruppen för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna, Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den obligatoriska grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. För personer över 20 år finns det möjlighet att läsa särskild utbildning för vuxna.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 14.22