Nyhet - förlängd tid för slutbetyg

Regeringen har utfärdat en ändring i förordningen avseende övergångsbestämmelser för slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning.

Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får nu utfärdas senast den 1 juli 2020.
 

Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas fram till och med den 1 juli 2015,
vilket senare har förlängts till och med den 1 januari 2017.


Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 11.09