Du är här:

Inackorderingstillägg och skolkort

Har du lång resväg eller restid till din gymnasieskola och behöver bosätta dig på din studieort? Då kan du vara berättigad till inackorderingstillägg.

någon som sitter på en bänk med sin mobil

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas om du studerar vid kommunal gymnasieskola. Om du studerar vid en friskola söks inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

För att få inackorderings­tillägg ska du vara folkbokförd på hemadressen och din

  • totala restid överstiga två timmar per dag
    eller
  • reseavståndet överstiga 40 km enkel resa
    eller
  • annat skäl.

Inackorderingstillägget söks för ett läsår i taget. Ansökan ska avse innevarande läsår. Du kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet mellan hemmet och skolan och varierar år 2022 mellan 1 610 kronor och 3 080 kronor. Inackorderingstillägget baseras på prisbasbeloppet och justeras årligen i januari.

Tillägget beviljas för 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen. Första utbetalningen sker i slutet av september.

Ansökan lämnas in snarast efter skolstart. Kom ihåg att gymnasieskolan ska intyga att du har börjat terminen.

Observera att du aldrig kan få både inackorderingstilläg och busskort. Om du under terminens gång ansöker om och beviljas in­ackorderings­tillägg ska du återlämna busskortet omgående.

Skolkort

Du som går på gymnasieskola kan få ett skolkort, så kallat resebidrag. Ta kontakt med din gymnasieskola för mer information.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Yvonne Claesson, Assistent, 0325-183 61

Uppdaterad: