Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Enkäter förskola, fritidshem och skola

Vi genomför återkommande enkäter som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Svaren visar vilka områden vi behöver förbättra och ligger till grund för kvalitetsarbetet i våra förskolor, fritidshem, skolor och vuxenutbildning.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 20 februari 2020