Tillbaka till startsidan

Du är här:

Resursteam

Resursteamet arbetar på alla skolor i Svenljunga kommun och samarbetar med rektor och barn- och elevhälsan.

Beskriver min bild

Teamet

Resursteamet består av specialpedagog, socionom och logoped. Teamet arbetar med elever genom undervisning, handledning, bedömning eller observationer. Teamet arbetar också med stöd och handledning till pedagoger och annan skolpersonal.

Resursteamet prioriterar arbete med elever som har hög skolfrånvaro och samverkan kring familjehemsplacerade barn.

Logoped har fokus på förebyggande insatser och utför inga behandlande insatser och utreder inga diagnoser.

Det är rektor som ger resursteamet ett uppdrag. Uppdraget är alltid tidsbegränsat.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Helena Lundgren, Verksamhetschef för barn- och elevhälsa, 0325-182 24

Uppdaterad: