Tillbaka till startsidan

Du är här:

Särskola

Särskola är en egen skolform för de barn och ungdomar som inte klarar undervisningen i grund- och gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. På denna sida kan du läsa mer om grund- och gymnasiesärskola.

olika färgkritor som ligger på ett papper där de är målat på

Grundsärskola och gymnasiesärskola

I grundsärskolan går elever som är 7 till 16 år. Gymnasiesärskolan riktar sig till de ungdomar som gått grundsärskola.

Den obligatoriska grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. För personer över 20 år finns det möjlighet att läsa särskild utbildning för vuxna.

Vår värdegrund bygger på omtanke, ansvar, trygghet och delaktighet. Värdegrunden bidrar till en god arbetsmiljö. Hos oss ska alla, både barn och föräldrar, känna sig välkomna och trygga!

Skolan

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje elev får möjlighet att

 • utveckla sin självständighet
 • bättre förstå andra människor
 • få kunskap om hur samhället fungerar
 • få förståelse för natur och miljö.

Den obligatoriska särskolan har sedan 1 juli 2011 en egen läroplan som omfattar både grundsärskolan och träningsskolan.

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar ämnena:

 • bild
 • engelska
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • modersmål
 • musik
 • naturorienterande ämnen
 • samhällsorienterande ämnen
 • slöjd
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teknik
 • estetisk verksamhet

Vi samarbetar med grundskolan i planeringen av större aktiviteter. Undervising kan även ske i grundskolan för att vill vill utmana våra elever på rätt kunskapsnivå.

Integrerade grundsärskoleelever

Hos oss kan elever som är inskrivna i grundsärskolan i årskurserna ett till sex få sin undervisning som integrerade grundsärskoleelever i grundskolan på sin hemort.

För elever på mellanstadiet och högstadiet erbjuds undervisning i grundsärskoleklass på Mogaskolan. Eleverna kan då ges möjlighet att delta i grundskolans undervisning i vissa ämnen.

Vi har ingen egen gymnasiesärskola men samarbetar med våra grannkommuner.

Skolan

Gymnasiesärskolan har som särskild målsättning att förbereda eleverna för ett självständigt vuxenliv när det gäller arbete, boende och fritid. Utbildningstiden är fyra år.

.

Sanela Karanovic, Skoladministratör, 0325-182 27
Emma Svensson, Rektor, 0325-180 33

Uppdaterad: