Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Stipendier

På denna sida får du information om samfoden skolfonden och om hur du ansöker om fondmedel.

Beskriver min bild

Du kan ansöka om fondmedel under perioden januari till mars varje år från Samfonden skolfonden, John Blomqvist fond och Lagbergs fond. Utdelningens storlek beror på ränteläget.

Skicka din ansökan till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Svenljunga kommun
512 80 Svenljunga

Du kan också skicka din ansökan via epost till: barnutbildning@svenljunga.se

Samfonden skolfond

Är en fond till förmån för eleverna vid grundskolan inom kommunen företrädesvis till:

  • kulturellverksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • hjälp till forsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,
  • belöning till elev, som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat god anda eller berömvärt flit.

John Blomqvists fond (del av samfonden)

Fonden riktar sig till ungdomar, företrädesvis från Svenljunga församling, som nyligen avslutat grundskolan och ägnar sig åt fortsatta studier.
Ett stipendium per år utdelas och stipendiet behovsprövas.

Lagbergs fond (del av samfonden)

Fonden riktar sig till ungdomar, företrädesvis från Kindaholm, som studerar skog, lantbruk eller hushåll på gymnasienivå.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
  • Ingen giltig användare vald.

Uppdaterad: 19 december 2019