Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fyrfackssystem

Under 2019 inför vi hämtning av mer avfall direkt vid din tomtgräns med hjälp av fyrfackskärl. Det innebär en ökad service för dig där det blir ännu lättare att göra rätt. Dessutom är det bra för miljön.

Beskriver min bild

Vi inför fyrfackssystem

Ditt avfall är en resurs - därför vill vi undelätta för dig att sortera det. Det kan bland annat bli nya produkter, värme, el, och bränsle av det vi källsorterar. Den 29 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att vi ska införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i kommunen. Systemet som införs kallas fyrfackssystem och innebär att du kan slänga mer av ditt avfall i det egna kärlet.

 

Det nya systemet innbär till exempel att vi kan börja samla in matavfall och därmed nå det nationella målet att minst 50 procent av allt matavfall ska samlas in och behandlas biologiskt. Genom att samla in matavfall får vi ut både biogödsel och biogas.

 

Mycket av det som i dag slängs som restavfall kan vi istället återvinna. Med fyrfackssystemet ökar vi servicen till dig eftersom förpackningar och tidningar kan slängas direkt vid fastigheten. Genom att göra det lätt att göra rätt kan vi samla in mer avfall som går till materialåtervinning istället för till förbränning.

Så här fungerar fyrfackssystemet

Du får två kärl som båda är indelade i fyra fack och en elbox för mindre elektronikavfall. I varje fack slänger du en avfallssort, det innebär att du kan sortera hela nio avfallssorter hemma på din egen tomt. Kärlen är på 370 liter vardera och behöver tillsammans 1x2 meter utrymme.

Kärl 1

Töms varannan vecka. I kärlet slänger du:

 • Restavfall
 • Matavfall
 • Tidningar
 • Färgade glasförpackningar.

Kärl 2

Töms var fjärde vecka. I kärlet slänger du:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar.

Elbox

Töms vid behov tillsammans med kärl 2. Det du kan lägga i boxen är:

 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Mindre elektronikavfall.

Så här töms de nya kärlen

Kärlen tömsett åt gången av en fyrfacksbil. Det är en sopbil som även den är indelad i fyra fack så att varje avfallssort hålls åtskild även efter att ditt kärl har blivit tömt. Bilen tömmer sedan ett fack åt gången när materialen lämnas till återvinning.

Informationsfilmer om fyrfackssystemet

Här kan du se två informationsfilmer om fyrfackssystemet och hur de nya kären töms.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 14 december 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga