Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fördjupade översiktsplaner

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den.

En fördjupad översiktsplan syftar till att tillskapa förutsättningar för en framtida utbyggnad på lång sikt och under en längre period inom ett område.

 

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. I områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. I en fördjupad översiktsplan ska det framgå hur marken får användas och hur kvarteren och gatorna ska se ut vilket underlättar vid framtagandet av detaljplaner då inriktningar finns angivet.

 

Vi har gjort fördjupade översiktplaner för Svenljunga centralort och Lockryd.

 

Svenljunga centralort
Lockryd
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 10 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga