Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ny översiktsplan

Här kan du läsa allt om det pågående arbetet med den nya översiktsplanen. Vi kommer att ge information om det pågående arbetet, här finns länk till förslaget och här kan du lämna in dina synpunkter.

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark och vatten  ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning i beslut och visa på kommunens prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.


Parallellt med arbetet med ny översiktsplan har kommunen tagit fram ett samrådsförslag till en naturvårdsplan. Här kan du läsa mer om arbetet med samrådsförslaget till ny naturvårdsplan.

Samråd

Under sommaren 2018 har förslaget till ny översiktsplan varit ute på samråd. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer vi att bearbeta de synpunkter som kommit in. När revideringarna är klara kommer vi att ställa ut förslaget.

 

Här kan du se förslaget som var ute på samråd:


Översiktsplan - samrådsversionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsprocessen

Arbete med ny kommunövergripande Översiktsplan pågår sedan början av 2016. Ansvarig för arbetet är ”Styrgruppen för Översiktsplan” som består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige plus kommunstyrelsens ordförande.


Arbetsgruppen består av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen arbetar tillsammans med en grupp politiskta representanter som består av två personer från varje parti. Den politiska gruppen träffas med jämna mellanrum.

Tidsplan

  • Första halvåret 2016: Grundläggande kunskap om kommunen och ställningstagande om statliga och regionala mål vi ska ta hänsyn till.
  • Andra halvåret 2016: Vilka områden och värden kräver hänsyn? Till exempel natur, kultur och grundvatten.
  • 2017: Utvecklingsstrategier och markanvändning
  • 2018: Påbörja den formella hanteringen enligt Plan- och bygglagen. Samråd kan tidigast ske under sommaren. Bearbetning av förslaget kommer att pågå under hösten 2018.
  • 2019: Utställning under sommaren och tidigast möjliga antagande till årsskiftet 2019/2020.


Observera att tidsplanen kan förändras eftersom den är beroende av utomstående faktorer, exempelvis synpunkter som kommer in under processen. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 maj 2019