Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vad gäller i skola och barnomsorg?

Förskolor, skolor och fritids är öppna. Om ditt barn visar symptom som förkylning, hosta, ont i halsen, feber får du inte lämna barnet till förskola, fritids eller skola. Om det finns konstaterad covid-19 i hushållet ska barnet stanna hemma, kom ihåg att kontakta skolan eller förskolan. Vi uppdaterar när vi får mer information

Under höstterminen kommer undervisningen vara på plats i skolan. Vissa delar kan komma att bli annorlunda på grund av anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Beskriver min bild

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de råd smittskydd Västra Götalandsregion ger. Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att ta andra beslut om behovet uppstår eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.


Informationsbrev till vårdnadshavare, augusti 2021 Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster.


  • Under höstterminen kommer undervisningen vara på plats i skolan. Vissa delar kan komma att bli annorlunda på grund av anpassningar för att minska risken för smittspridning.
  • Förskolor och skolor håller öppet, barn som är sjuka eller har lindriga symptom ska hållas hemma.
  • Om det finns konstaterad covid-19 i hushållet ska barnet stanna hemma. Infomera skolan.
  • Skolan kommer vara behjälplig med att dela ut gurgeltest till elever under hösten. Gurgeltesten lämnas endast ut i smittspårningssyfte.
  • Hämtning och lämning på förskola, skola och fritidshem kan efter 29 september ske inomhus (i korridoren/kapprummet).
  • Vi kan komma att fortsätta undvika stora fysiska samlingar. Detta innebär att föräldramöten kan komma hållas i mindre grupper, digitalt, utomhus m.m.

Senaste nyheter

Kontakt med dig som vårdnadshavare

Kontakten med dig som vårdnadshavare är viktig för oss, men i vårt arbete att förebygga smittspridning kan möten och kontakter se annorlunda ut:

  • Hämtning och lämning på förskola, skola och fritidshem kan efter 29 september ske inomhus (i korridoren/kapprummet).
  • Vi kan komma att fortsätta undvika stora fysiska samlingar. Detta innebär att föräldramöten kan komma hållas i mindre grupper, digitalt, utomhus m.m.

Vid symtom eller sjukdom

Elever i skolan har skolplikt och ska därför gå i skolan. Är ditt barn friskt ska barnet vara i skolan.

Sjuka barn och elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom. Om barnet blir sjuk i förskolan eller skolan ska barnet komma hem så snart som möjligt! Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare.

Barn- och utbildningsförvaltningens rekommendation är att om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen ska barnet vara hemma. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och barn/elever. Förskolan, skolan eller fritidshemmet kan dock inte neka ett friskt barn att komma till skolan om vårdnadshavaren vill det.

Förskolan/skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19. Vi kan heller inte göra medicinska bedömningar. Vi ber dig kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

Om ditt barn har andra sjukdomar som gör att barnet tillhör en riskgrupp är det behandlande läkare som gör medicinsk bedömning.

Provtagning

Mer information om provtagning på barn i skolåldern finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns även tabeller som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19. Kom ihåg att när det är dags att komma tillbaka till förskola/skola måste barnets allmäntillstånd också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller sjukvården.

Förskolan/skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19. Vi kan heller inte göra medicinska bedömningar. Vi ber dig kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

Prata med barn om corona och covid-19

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

BRIS har en massa tips och material som du använda när du pratar med barn om corona Länk till annan webbplats..

Stöd till barn och unga i coronatider

Vi har öppnat upp flera möjligheter för barn och ungdomar att ta kontakt med oss. Vare sig det gäller allmän oro och funderingar, frågor om coronaviruset, frågor om framtiden förändras, behov av stöd i en otrygg situation eller något annat. Vad det än är för hjälp som behövs - vi finns här för dig!

Vardagar klockan 08.00-16.30 når du oss på det sätt som känns bäst för dig:

Surfa lungt

För barn och unga är det ingen större skillnad att träffas digitalt eller på riktigt, allting hänger ihop.
Som vuxen behöver du finnas där barnen finns, även i deras nätvardag. Surfa Lugnt har därför tagit fram fem tips för ökat engagemang i ungas vardag på nätet. Anpassa tipsen utifrån vad som fungerar bäst för dig och dina barn.


Ladda ner surfa lungt Pdf, 281 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: