Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vad gäller i skola och barnomsorg?

Förskolor, skolor och fritids är öppna. Om ditt barn visar symptom som förkylning, hosta, ont i halsen, feber får du inte lämna barnet till förskola, fritids eller skola. Om det finns konstaterad covid-19 i hushållet ska barnet stanna hemma, kom ihåg att kontakta skolan eller förskolan.

Till och med fredag 22 januari sker undervisning för högstadiets årskurser 7-9 på distans. Läs mer om distansundervisningen under januari »


Distansundervisning för Lärcentrum under januari »

Beskriver min bild

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de råd smittskydd Västra Götalandsregion ger. Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att ta andra beslut om behovet uppstår eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.


Informationsbrev till vårdnadshavare, januari 2021PDF


 • Förskolor och skolor håller öppet, barn som är sjuka eller har lindriga symptom ska hållas hemma.
 • Högstadiet har distansundervisning, till och med fredag 22 januari.
 • Från måndag 14 december sker all undervising för elever på Lärcentrum på distans.
 • Elever som har distansundervisning kan få ersättning för skolmat. Du som ansökt om detta i december får automatiskt en till utbetalning för januari. Du som inte ansökt om ersättning tidigare kan ansöka via vår e-tjänst nu.
 • Om det finns konstaterad covid-19 i hushållet ska barnet stanna hemma. Infomera skolan.
 • Har du barn 3-5 år på allmän förskola, 15 timmar? För att minska belastning på våra verksamheter uppskattar vi om du kan ha dina barn hemma.
 • Hämtning och lämning sker i första hand utomhus.

Senaste nyheter


 • Ekonomisk ersättning skolmat

  Högstadie- och gymnasieelever som har distansundervisning under januari får ekonomisk ersättning för den skolmat de skulle fått under tiden. Du som an...

 • Distansundervisning högstadiet

  Till och med fredag den 22 januari sker undervisning för högstadiet (årskurser 7 till 9) på distans. Det innebär att alla elever ska stanna hemma och ...

 • Distansundervisning Lärcentrum

  Vi förlänger distansundervisningen för vuxenelever på Lärcentrum till och med den 24 januari.

 • Ersättning skollunch gymnasieelever

  Nu kan gymnasieelever som under november och december pluggat på distans få kostnadsersättning för sin skollunch. Ansök senast 30 december via vår e-t...

 • Distansundervisning på Lärcentrum

  Från måndag den 14 december till och med tisdag den 22 december sker undervising för alla elever på Lärcentrum på distans. Information kring undervisn...

 • Blandad undervisning på högstadiet

  Vi fortsätter med blandad undervisning terminen ut för Mogaskolan högstadium årskurs 7-9. Det innebär att eleverna fortsatt har undervisning någon dag...

 • Fortsatt blandad undervisning för högstadiet

  Under vecka 50 fortsätter vi med blandad undervisning för högstadieeleverna på Mogaskolan. Årskurserna 7-9 är växelvis i skolan eller har distansunder...

Kontakt med dig som vårdnadshavare

Kontakten med dig som vårdnadshavare är viktig för oss, men under pågående pandemi ser möten och kontakter annorlunda ut:

 • I första hand lämnar och hämtar du barn på förskola, skola och fritidshem utomhus.
 • Endast en vuxen lämnar och hämtar per tillfälle
 • Om lämning/hämtning måste ske inomhus stannar medföljande syskon som inte går på förskolan eller skolan utanför (undantag små barn).
 • Möten och samtal sker i första hand via digitala lösningar eller telefon.

Vid symtom eller sjukdom

Elever i skolan har skolplikt och ska därför gå i skolan. Är ditt barn friskt ska barnet vara i skolan.

Sjuka barn och elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom. Om barnet blir sjuk i förskolan eller skolan ska barnet komma hem så snart som möjligt! Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare.

 

Barn- och utbildningsförvaltningens rekommendation är att om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen ska barnet vara hemma. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och barn/elever. Förskolan, skolan eller fritidshemmet kan dock inte neka ett friskt barn att komma till skolan om vårdnadshavaren vill det.

 

Förskolan/skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19. Vi kan heller inte göra medicinska bedömningar. Vi ber dig kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

 

Om ditt barn har andra sjukdomar som gör att barnet tillhör en riskgrupp är det behandlande läkare som gör medicinsk bedömning.

Provtagning

Mer information om provtagning på barn i skolåldern finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns även tabeller som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19. Kom ihåg att när det är dags att komma tillbaka till förskola/skola måste barnets allmäntillstånd också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller sjukvården.


Förskolan/skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19. Vi kan heller inte göra medicinska bedömningar. Vi ber dig kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

Prata med barn om corona och covid-19

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

BRIS har en massa tips och material som du använda när du pratar med barn om coronalänk till annan webbplats.

Stöd till barn och unga i coronatider

Vi har öppnat upp flera möjligheter för barn och ungdomar att ta kontakt med oss. Vare sig det gäller allmän oro och funderingar, frågor om coronaviruset, frågor om framtiden förändras, behov av stöd i en otrygg situation eller något annat. Vad det än är för hjälp som behövs - vi finns här för dig!

Vardagar klockan 08.00-16.30 når du oss på det sätt som känns bäst för dig:

Surfa lungt

För barn och unga är det ingen större skillnad att träffas digitalt eller på riktigt, allting hänger ihop.
Som vuxen behöver du finnas där barnen finns, även i deras nätvardag. Surfa Lugnt har därför tagit fram fem tips för ökat engagemang i ungas vardag på nätet. Anpassa tipsen utifrån vad som fungerar bäst för dig och dina barn.


Ladda ner surfa lungtPDF

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 11 januari 2021