Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Granskningsutlåtande - Upphävande av detaljplan för Håcksvik skola, fastigheten Håcksvik 1:38

Förslaget till upphävande av detaljplan har varit ute på granskning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de skriftliga synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande.

.

Uppdaterad: