Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Byalagsbidrag och byalagsmöten

Här hittar du information om det speciella bidrag som byalag och samhällsföreningar kan söka.

Beskriver min bild

Som samhällsförening i Svenljunga kommun har du som förening möjlighet att söka ett bidrag för föreningens verksamhet. Detta bidrag kan lämnas till byalag, eller motsvarande samhällsförening, som ideellt verkar för sin orts utveckling. Byalaget ska ha formen av en ideell eller ekonomisk förening. Bidraget är ett administrativt stöd och lämnas till ett byalag per ort/by.


Sista ansökan för byalagbidrag är den 20 november.


För att kunna söka bidraget krävs det bland annat att byalaget är politiskt och religiöst obundet, har en öppen verksamhet så att alla invånare på orten har möjlighet att delta i gruppen och deltar med två personer på kommunens byalagsmöten.


Här kan du läsa hela riktlinjerna för bidraget.PDF


AnsökningsblankettPDF

Byalagsmöten blir Träffpunkt

Í maj 2019 togs beslut i Kommunstyrelsen att införa dialogformen Träffpunkt. Arbetet med att införa modellen pågår just nu och vi kommer under hösten presentera mer information här på hemsidan. Första dialogen kommer hållas under våren 2020.


I samband med att den nya dialogmodellen införs så upplöser vi våra byalagsträffar. Gemensamma träffar mellan byalagen planeras att hållas årligen varje vår och är en del av den nya modellen.

 

Här kan du läsa riktlinjen för den nya dialogformen, Träffpunkt. Riktlinjen beskriver strukturen och hur dialogen ska genomföras.PDF

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 14 oktober 2019