Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Byalagsbidrag och byalagsmöten

Här hittar du information om det speciella bidrag som byalag och samhällsföreningar kan söka. Dessutom hittar du information om Träffpunkt, vår nya form för landsbygdsdialog som vi börjar med under år 2020.

Beskriver min bild

Som samhällsförening i Svenljunga kommun har du som förening möjlighet att söka ett bidrag för föreningens verksamhet. Detta bidrag kan lämnas till byalag, eller motsvarande samhällsförening, som ideellt verkar för sin orts utveckling. Byalaget ska ha formen av en ideell eller ekonomisk förening. Bidraget är ett administrativt stöd och lämnas till ett byalag per ort/by.


Sista ansökan för byalagbidrag är den 20 november.


För att kunna söka bidraget krävs det bland annat att byalaget är politiskt och religiöst obundet, har en öppen verksamhet så att alla invånare på orten har möjlighet att delta i gruppen och deltar med två personer på kommunens byalagsmöten.


Här kan du läsa hela riktlinjerna för bidraget.PDF


AnsökningsblankettPDF

Byalagsmöten blir Träffpunkt

Í maj 2019 togs beslut i Kommunstyrelsen att införa dialogformen Träffpunkt. Arbetet med att införa modellen pågår just nu. Första dialogen kommer hållas under våren 2020.


Här kan du läsa mer om Träffpunkt, de olika möterna som ingår och de olika geografiska områden.


Efter att den nya dialogmodellen är tillfullo infört upplöser vi våra byalagsträffar. istället håller vi gemensamma träffar mellan byalagen årligen varje vår, detta blir en del av den nya modellen.


Här kan du läsa riktlinjen för den nya dialogformen, Träffpunkt. Riktlinjen beskriver strukturen och hur dialogen ska genomföras.PDF

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 21 januari 2021