Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Byalagsbidrag och byalagsmöten

Här hittar du information om det speciella bidrag som byalag och samhällsföreningar kan söka.

Beskriver min bild

Som samhällsförening i Svenljunga kommun har du som förening möjlighet att söka ett bidrag för föreningens verksamhet. Detta bidrag kan lämnas till byalag, eller motsvarande samhällsförening, som ideellt verkar för sin orts utveckling. Byalaget ska ha formen av en ideell eller ekonomisk förening. Bidraget är ett administrativt stöd och lämnas till ett byalag per ort/by.


Sista ansökan för byalagbidrag är den 20 november.


För att kunna söka bidraget krävs det bland annat att byalaget är politiskt och religiöst obundet, har en öppen verksamhet så att alla invånare på orten har möjlighet att delta i gruppen och deltar med två personer på kommunens byalagsmöten.


Här kan du läsa hela riktlinjerna för bidraget.PDF


AnsökningsblankettPDF

Byalagsmöten

Byalagsmöten är en del av kommunens medborgardialog och hålls två gånger om året, vår och höst. Här träffas byalag, politiker, kommunchef och berörda tjänstemän för informationsbyte. Till varje möte har du möjlighet att skicka in frågor till kommunutvecklaren som sedan tas upp på mötet. Mötena sker runt om i kommunen och de olika bylagen turas om att vara värd.

 

Vill du läsa minnesanteckningarna från våra möten lägger vi gärna till dig på vår maillista. Kontakta vår kommunutvecklare.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 09 april 2019