Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga områden och mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. På denna sida får du reda på resultaten från de senaste rapporterna.

Beskriver min bild

2018 deltog cirka 260 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen, vilket gör KKiK till ett bra verktyg för att jämföra kommuner med varandra. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) utvecklas tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och kommunerna själva.

Undersökningen jämför tre olika områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö                                                                                                                             


Resultaten av dessa tre områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område. Under 2017 och 2018 har KKiK delvis arbetats om och områdena utgår nu från befolkningsgrupper och ansvar. Syftet har varit att ge förtroendevalda och andra intresserade ett bättre och tydligare underlag. I rapporten jämförs alltifrån resultat, upplevd kvalitet, väntetider, utbud av service samt resurser (kostnader). Hur placerar sig Svenljunga i KKiK-mätningen 2018PDF

Viktigt att utveckla vår kvalitet

Svenljunga kommun arbetar sedan flera år med förbättrad resultatstyrning och kvalitet. Fullmäktige har fastställt tio fullmäktigemål.  De bryts sedan ner i nämndsmål och enhetsmål som rapporteras tillbaka till fullmäktige. KKiK-måtten ger information om hur Svenljujnga kommun ligger till i jämförelse med övriga kommuner. Här kan du läsa mer om fullmäktigemålen

Tidigare rapporter av Kommunens kvalitet i korthet
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 21 februari 2019

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga