Tillbaka till startsidan

Du är här:

Det ska bli enklare för unga vuxna att få stöd och vård

I dialogen mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Svenljunga kommun har det blivit tydligt att det finns behov av att utveckla arbetet för att stödja unga vuxna. Nu tar nämnden beslut om en ny verksamhet som ska stötta just unga vuxna.

I Åmåls kommun finns UngVux och som riktar sig till unga vuxna i behov av extra stöd. Här samarbetar till exempel kommunens individ och familjeomsorg, skola, ungdomsmottagning, vårdcentral, försäkringskassa och arbetsförmedling så att unga vuxna som söker stöd eller vård bara behöver ha en kontakt för att få olika typer av hjälp.

Med Åmåls UngVux som inspiration har nu södra hälso- och sjukvårdsnämnden tagit beslut om finansiering för att starta upp en UngVux-liknande verksamhet i Svenljunga kommun för åren 2023 och 2024.

  • Som ung vuxen kan det vara svårt att veta vilket stöd man har behov av och var det stödet finns att få. Genom ökat samarbete mellan kommunens och Västra Götalandsregionens verksamheter kan fler få stöd tidigt, vilket kan bidra till att fler klarar skolan och fullföljer sina gymnasiestudier och därmed ökar möjligheterna till arbete. UngVux-konceptet är jätteintressant och det känns riktigt bra om detta kan bidra till att tidigt stötta unga i Svenljunga, säger Cecilia Andersson, ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt:
Cecilia Andersson (c), ordförande i Västra Götalandsregionens södra hälso- och sjukvårdsnämnd. 070-862 11 46, cecilia.y.andersson@vgregion.se

Helena Lundgren, verksamhetschef Barn- och elevhälsa, Svenljunga kommun. 0325-18224, helena.lundgren@svenljunga.se

.

Uppdaterad: