Tillbaka till startsidan

Du är här:

Val 2022

På söndag den 11 september är det valdag. Du kan förtidsrösta från onsdag den 24 augusti. Att rösta är det enklaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen. I Sverige har vi allmänna val andra söndagen i september vart fjärde år. De allmänna valen omfattar val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. På denna sida kan du läsa mer om valet i år. 

Person står i kö till valbås.

Du kan följa resultaten på valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

En viktig demokratisk rättighet

Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip. Demokrati betyder just folkstyre. I Sverige och andra representativa demokratier styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga val. Du behöver inte tala om för någon på vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster väger dessutom lika. Ingens röst är mer värd än någon annans.

När röstar vi?

Vart fjärde år har alla röstberättigade Svenljungabor möjlighet att rösta i valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. I år inträffar valet den 11 september med förtidsröstning som startar den 24 augusti.

Läs mer om när, hur och var du kan rösta:

Har jag rösträtt i valen?

För att du ska ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Dessutom finns särskilda regler i valen till kommun, region, riksdag, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Rösträtt i kommun och region

Du har rösträtt i valen till region- och kommunfullmäktige om du har fyllt 18 år senast på valdagen och

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen eller
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Rösträtt till riksdagen

För att du ska har rösträtt till riksdagen krävs att du fyllt 18 å senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Hur röstar jag?

Det finns flera sätt som du kan rösta på. Du kan gå till din vallokal på valdagen den 11 september eller så kan du välja att rösta i en förtidsröstninslokal under fötidsröstningen.

Dessutom har du möjlighet att rösta med bud, rösta med ambulerande röstmottagare och rösta från utlandet.

Preliminär rösträkning ”onsdagsräkning”

Den preliminära rösträkningen sker på onsdag den 14 september klockan 08.00 i kommunhusets Svenljungasal, Boråsvägen 13, Svenljunga.

.

Kontakt

Uppdaterad: