Tillbaka till startsidan

Du är här:

Boende för personer med demenssjukdom

För dig som har en demenssjukdom och inte längre kan bo kvar i ditt hem finns särskilt anpassade vård- och omsorgsboenden.

Beskriver min bild

Vad är ett anpassat boende för demenssjuka?

Här har du en egen lägenhet eller ett eget rum där det finns omvårdnadspersonal dygnet om. Här finns även möjlighet att nå sjuksköterska dygnet runt. Läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut gör regelbundna besök hos de som behöver det.

Kan jag få bo på ett boende för personer med demenssjukdom?

För att ha rätt till ett boende för personer med demenssjukdom behöver dina minnesproblem vara utredda av en läkare.

Dina svårigheter ska vara så omfattande att den hjälp du kan få i hemmet från hemtjänsten och hemsjukvården i ditt hem inte räcker till.

För att ha möjlighet att få bo på ett boende för personer med demens behöver du ansöka om det. Ansöker gör du hos våra biståndshandläggare.

Du kan ansöka skriftligen på en blankett eller muntligen genom att ringa. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut på om du har rätt till den hjälp som du ansöker om.

Blankett: Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen. Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar boendet?

På boendet får du månadsvis betala hyra, kostnad för omvårdnad, service, hygienpaket och mat.

Kostnaden ändras varje år efter beslut i Kommunfullmäktige. Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.

Information om vad det kostar kan du läsa på sidan om Avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Blankett för att lämna uppgifter för beräkning av din avgift Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag har rätt att bo på ett boende?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du har rätt till ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom, kommer ärendet lämnas till en boendesamordnare.

Boendesamordnaren fördelar platserna efter behov. När det finns en ledig plats kommer boendesamordnaren ringa till dig och erbjuda dig den platsen. Du får möjlighet att titta på lägenheten/rummet innan du bestämmer dig om du vill flytta dit eller inte.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt till ett särskilt boende?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du inte har rätt till ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet. Du kan kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem ska jag kontakta?

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Kontaktlista biståndshandläggare

Geografiskt område

Biståndshandläggare

Telefon

E-post

Norra området: Sexdrega, Roasjö och Hillared.

Rebecca Wenström

0325-182 17

Skicka e-post till Rebecca

Södra området; Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck och Holsljunga

Ingrid Nyberg

0325-
181 54

Skicka e-post till Ingrid


Centrala området: Centrala Svenljunga, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared och Ringestena

Iman Mohamsson

0325-
181 94

Skicka e-post till Iman


Planerar hem dig från sjukhus,korttidsvistelse samt boendeplanering.

Berbir Teljigovic och Susanne Arvidsson

0325-184 50,

0325-184 28


Skicka e-post till Berbir

Skicka e-post till Susanne


Var finns boende för personer med demenssjukdom?

Skogsfinken
Gläntan
Blå Viol

.

Kontakt

Uppdaterad: