MENY

Du är här:

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

På denna sida finns information om vem som kan få ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd, samt hur du ansöker och vad som händer sedan.

två personer skakar hand över ett skrivbord

När kan jag ansöka om försörjningsstöd?

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa, och saknar egna tillgångar kan du ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet utformas för att täcka ditt mest grundläggande behov, såsom kostnader för mat och boende.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Svenljunga kommun och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd. Om du är gift, sambo eller registrerad partner måste ni göra en gemensam ansökan.

Om du är arbetslös

 Om du är arbetslös är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till  försörjningsstöd. Detta innebär att du ska:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa den planering du har gjort upp med dem
  • aktivt söka de arbeten man har möjlighet att få, såväl inom kommunen som utanför
  • ta anvisat arbete, praktik eller delta i kompetenshöjande verksamhet som exempelvis SFI

Om du är sjuk

 Om du på grund av sjukdom inte kan arbeta ska du vara sjukskriven och lämna läkarintyg.

Egna tillgångar eller inkomster

 Har du egna tillgångar exempelvis en fastighet, fordon eller sparande, ska du först använda dem till din  försörjning. Likaså ska du aktivt söka andra ersättningar du kan ha rätt till, exempelvis A- kassa/ALFA- kassa och bostadsbidrag.

Hur söker du försörjningsstöd?

För att ansöka ringer du vårt kontaktcenter vardagar klockan 08.30-09.30 på telefonnummer 0325-180 00.

Vad händer efter att du ringt oss?

När du ringer får du prata om din situation med en socialsekreterare. Om du vill ansöka kommer vi att skicka hem en ansökningsblankett till dig och ett brev med information om vilka uppgifter du behöver lämna in till oss. När du lämnat in ansökan och de handlingar som begärts, kommer vi att utreda din ansökan och kontakta dig. Vi gör också flera kontroller, exempelvis med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CSN.

Oftast, men inte alltid, kommer vi att boka ett möte med dig. Om du lever med maka/make/sambo ska båda vara med på det mötet.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt (sekretess) och du själv har alltid rätt att ta del av vad som skrivs om dig.

Beslut om bistånd

Efter att utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut till ditt bankkonto som du uppgett.

Om du inte beviljas bistånd har du möjlighet att överklaga beslutet Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster. och du kan få hjälp av din handläggare hur det går till.

Under Blaketter, e-tjänster och övrig information finns vägar till olika webbplatser med mer information kring försörjningstöd.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: