Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tolk

Har du svårt att förstå språket när du kontaktar myndigheter? Talar du ett annat språk än svenska eller har du syn-, hörsel- eller talsvårigheter? Då kan vi ta hjälp av en tolk i våra kontakter med dig.

Beskriver min bild

Om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har du rätt till tolk. Alla myndigheter bör vid behov anlita tolk när man har kontakt med någon som inte behärskar svenska. Det är nödvändigt för att vara säker på att alla människor får vård och samhällsservice på lika villkor.

 

Myndigheten avgör om tolk ska bokas eller inte, och som betalar kostnaden. Tolkarna har tystnadsplikt.

 

Du kan själv anlita tolk för privat bruk men får då stå för kostnaden själv.

 

Svenljunga kommun är medlem i Tolkförmedling Väst och anlitar dem för språktolkförmedling och översättningsservice.

.

Kontakt

Uppdaterad: