Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Mat i hemmet

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan tillaga ditt huvudmål finns möjlighet för dig att få hjälp från kommunen.

Beskriver min bild

Mat på vård- och omsorgsboende

Du har alltid möjlighet att äta lunch på något av kommunens vård- och omsorgsboenden. Det räcker att du beställer måltiden dagen före och du kan betala kontant eller köpa kuponger.

Matdistribution

Matdistribution innebär att du får färdiglagad kyld mat tillagad i kommunens kök hem till din bostad och maten körs ut av hemtjänstens personal.

Vem kan få matdistribution?

Matdistribution är ett bistånd som beviljas utifrån dina individuella behov.

Så här ansöker du

Du ansöker om matdistribution hos kommunens handläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut. Du kan ansöka genom blankett eller genom att ringa en handläggare.

Kontaktinformation till omsorgsutredarna:

Om du är född datumet från 1e till och med 6e i månaden kontaktar du Rebecca Wenström på 0325-183 06

Om du är född datumet från 7e till och med 14e i månaden kontaktar du Eira Antikainen på

0325-184 54

Om du är född datumet från 15e till och med 22e i månaden kontaktar du Berbir Teljigovic på
0325-184 50

Om du är född datumet från 23e till och med 31e i månaden kontaktar du Iman Mohamsson på 0325-181 94

Sandra Holmén arbetar med uppföljningar och kan nås på

0325-184 28


Telefontid alla vardagar 08.30-09.30

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 september 2020