Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Trygghetskamera

Kameratillsyn kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg och säker i din bostad. Här får du reda på vad trygghetskamera eller e-tillsyn är och hur du ansöker om det.

Beskriver min bild

Vad är E-tillsyn?

Istället för att hemtjänstpersonal kommer på fysiska tillsynsbesök till dig, kan tillsynen istället göras via en kamera som finns uppsatt i ditt hem. E-tillsyn via trygghetskamera ger trygghet, tysta tillsyner och ostörd nattsömn. Genom trygghetskamera kan hemtjänsten se till dig under dygnet utan risk för att väcka och oroa dig som kanske sover.

Hur fungerar det?

Du och hemtjänsten gör upp när och hur din E-tillsyn ska ske utifrån dina behov.Trygghetskameran används bara vid de tillfällen som vi har kommit överens om. Övrig tid är kameran avstängd och kan inte användas. Trygghetskameran monteras hemma hos dig så att din säng eller annan vald plats syns på bilden. Vid överenskommen tid aktiverar behörig personal trygghetskameran för att utföra tillsynen. Tillsynen tar cirka 30 sekunder.


Om du fortfarande inte syns på bild, om något verkar ha hänt, eller om tekniken inte fungerar kommer hemtjänsten och gör ett fysiskt besök.

Bra att veta

Det är bara behörig personal som kan utföra tillsynen. Inget bildmaterial spelas in eller sparas. Alla E-tillsyner registreras av larmcentralen, som då kan se vem som har gjort tillsynen, när den gjordes och hur länge den varade.

Trygghetskameran fungerar i mörker och du behöver inte ha några extra lampor tända.

Avgifter och kostnader

Taxan är samma som för trygghetslarm.

Så här ansöker du

Du kan ansöka via blankett eller genom att kontakta en handläggare.

Kontaktinformation till omsorgsutredarna:

Om du är född datumet från 1e till och med 6e i månaden kontaktar du Rebecca Wenström på 0325-183 06

Om du är född datumet från 7e till och med 14e i månaden kontaktar du Eira Antikainen på

0325-184 54

Om du är född datumet från 15e till och med 22e i månaden kontaktar du Berbir Teljigovic på
0325-184 50

Om du är född datumet från 23e till och med 31e i månaden kontaktar du Iman Mohamsson på 0325-181 94

Sandra Holmén arbetar med uppföljningar och kan nås på

0325-184 28


Telefontid alla vardagar 08.30-09.30

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 september 2020