Du är här:

Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård- och rehabiliteringsinsatser som ges i ditt hem av kommunens personal.

Beskriver min bild

Vem kan få hemsjukvård? 

Hemsjukvården är till för dig som bor eller vistas i Svenljunga kommun och som har en varaktigt funktionsvariation eller sjukdomstillstånd som gör att hälso- och sjukvården måste ges i hemmet. Det är behovet som styr och det finns ingen åldersgräns för att få hjälp från hemsjukvården. Vi samarbetar med vårdcentraler, specialistmottagningar och sjukhus.

För att en god vård ska kunna ges till dig genomförs en bedömning och planering innan du skrivs in i hemsjukvården. Planeringen initieras av din nuvarande vårdkontakt på vårdcentral eller sjukhus.

Vem utför hemsjukvård?

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar och utför hälso- och sjukvårdsinsatser enligt ordination. Omvårdnadspersonal inom hemtjänst eller på särskilt boende kan utföra speciella sjukvårdsuppgifter som delegerats av sjuksköterska eller fysioterapeut.

Vad ingår i hemsjukvård?

Sjuksköterskorna kan utföra provtagningar, ge injektioner, göra såromläggningar, hjälpa till med näringstillförsel via dropp eller sonder, ge ordinerad smärtlindring eller annan specifik omvårdnad. Sjuksköterskan kan ge råd vid inkontinens och förskriva hjälpmedel för det. Hemsjukvården kan också ta över ansvar för dina läkemedel om du inte själv klarar att hantera dina mediciner.

Vård i livets slutskede

Om du önskar att få vara i ditt hem under din sista tid i livet ska du få vara det. Ofta samarbetar läkare, sjuksköterska, undersköterska och omsorgsutredare i team för att göra din situation så bra som möjligt. En viktig del är också att stötta anhöriga.

Rehabilitering

Hemsjukvården omfattar även rehabilitering och här kan du få mer information om rehabilitering och hjälpmedel.

Så här ansöker du om hemsjukvård

Om du vill ha hemsjukvård, prata med din läkare eller din distriktssköterska på primärvården som då hjälper de dig med kontakten till kommunen .För att en god vård ska kunna ges till dig genomförs en bedömning och planering innan du skrivs in i hemsjukvården.

Inte nöjd?

Om du eller din anhörig/närstående inte är nöjd med den hälso- och sjukvård som du får från kommunens hemsjukvård, ska du i första hand kontakta ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan också kontakta vårdchef eller MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska). Patientnämnden finns ochså att kontakta som stöd i ditt klagomål.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Katharina Aspelin, Enhetschef, 0325-185 52
Ylva Wallentin, Sjuksköt Medicinskt Ansv, 0325-180 00
Sara Meldo, Vårdchef, 0325-180 00

Uppdaterad: