Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Beskriver min bild

Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)?

  • Ser till att det finns rutiner som främjar en god och säker vård
  • Bedriver kvalitets- och säkerhetsarbete i kommunens hälso- och sjukvård
  • Anger vilken kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten
  • Samverkar och samordnar vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten så att det fungerar på ett tillfredsställande sätt
  • Utreder och anmäler allvarliga händelser inom den kommunala vården, Lex Maria

Vad är anmälan om Lex Maria?

Om du i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom,kan få detta anmält till  socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det är medicinskt ansvarig sjuksköterska som först gör en bedömning av händelsen och sedan gör anmälan.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Ylva Wallentin, Sjuksköt Medicinskt Ansv, 0325-180 00

Uppdaterad: