Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Klipp dina häckar, buskar och träd

Häckar och träd som växer bredvid gång- och körbanor kan skymma sikten för de som går, cyklar eller kör bil. Barn är korta och syns till exempel inte bakom en hög häck. Därför måste du klippa dem. 

 

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Ser du över ogräset då och då behöver det inte innebära särskilt stora insatser.

 

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde så att de inte stjäl utrymme från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

 

Stora buskar och träd bör placeras minst 2,0 meter innanför tomtgräns. Häck och buskplantor bör placeras minst 0,6 meter innanför tomtgräns

Hörntomt

Du som har en hörntomt som gränsar direkt mot körbanan utan en mellanliggande gångväg bör se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Finns det en gångbana mellan räcker det att sikttriangeln gå 5 meter in.

Utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.


Kontakt

Uppdaterad: 15 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga